Regulamin powiatowego konkursu plastycznego promującego rodzicielstwo zastępcze pod tytułem: Moje Marzenia...

Zapraszamy od marca 2016, w każdy czwartek od 17.00 do 19.00.

Prowadzenie Anna Matejczuk, Małgorzata Bogdanowicz

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Świdniku ogłasza otwarty nabór dla kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych: zawodowych, niezawodowych i zawodowych pełniących funkcje pogotowia rodzinnego.