logo oik
logo piecza
punktor

ul. Kolejowa 5 / Świdnik 21-040
tel./fax 81 467 00 77 &
781 651 711, 533 196 561

punktor

Aktualności Piecza Zastępcza

Wsparcie dla rodzin zastępczych w związku z epidemią COVID-19

Uprzejmie informujemy, że w ramach projektu pn: „Wspieranie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach PO WER na lata 2014-2020, rodziny zastępcze funkcjonujące na terenie powiatu świdnickiego uzyskały wsparcie w postaci sprzętu komputerowego do nauki zdalnej oraz środków ochrony osobistej.

Moja rodzina drogą do szczęścia

W dniu 27.11.2020 r. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świdniku zorganizował szkolenie online dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Świdnickiego pt:"Moja rodzina drogą do szczęścia".  W trakcie szkolenia przedstawione zostały informacje z zakresu rodziny, rodzicielstwa, postawy rodzicielskiej i czynników wpływających na realizowanie roli rodzica i procesu wychowania. W szkoleniu wzięło udział 16 rodzin.

Szkolenie prowadziła Pani Magdalena Radczuk- psycholog Ośrodka- serdecznie dziękujemy.

IV Bal Karnawałowy

W dniu 21.02.2020 r. po raz kolejny Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świdniku zorganizował zabawę choinkową dla najmłodszych dzieci objętych opieką tutejszego Ośrodka. Wydarzenie odbyło się dzięki życzliwości Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. C.K.Norwida w Świdniku, który udostępnił w tym celu salę.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Dzień ten jest szczególną okazją do wyrażenia uznania dla trudnej i odpowiedzialnej roli rodziców zastępczych.