logo oik
logo piecza
punktor

ul. Kolejowa 5 / Świdnik 21-040
tel./fax 81 467 00 77 &
781 651 711, 533 196 561

punktor

Aktualności Piecza Zastępcza

Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych

Zapraszamy rodziny zastępcze na spotkanie grupy wsparcia, które odbędzie się zdalnie dn. 30.04.2021r. o godz. 17.00.

Każde takie spotkanie jest czasem wzajemnego wsparcia, dzieleniem się swoimi doświadczeniami i pomysłami oraz omawianiem bieżących spraw.

Grupę wsparcia poprowadzi Magdalena Radczuk-psycholog Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Serdecznie zapraszamy.

Szkolenia dla rodzin zastępczych

Szkolenie dla rodzin zastępczych "Moja rodzina drogą do szczęścia"

W nowym roku zostały przeprowadzone kolejne dwa szkolenia online dla rodzin zastępczych  pt: "Moja rodzina drogą do szczęścia".

Wsparcie dla rodzin zastępczych w związku z epidemią COVID-19

Uprzejmie informujemy, że w ramach projektu pn: „Wspieranie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach PO WER na lata 2014-2020, rodziny zastępcze funkcjonujące na terenie powiatu świdnickiego uzyskały wsparcie w postaci sprzętu komputerowego do nauki zdalnej oraz środków ochrony osobistej.

Moja rodzina drogą do szczęścia

W dniu 27.11.2020 r. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świdniku zorganizował szkolenie online dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Świdnickiego pt:"Moja rodzina drogą do szczęścia".  W trakcie szkolenia przedstawione zostały informacje z zakresu rodziny, rodzicielstwa, postawy rodzicielskiej i czynników wpływających na realizowanie roli rodzica i procesu wychowania. W szkoleniu wzięło udział 16 rodzin.

Szkolenie prowadziła Pani Magdalena Radczuk- psycholog Ośrodka- serdecznie dziękujemy.