Z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny życzymy wszystkim rodzinom miłości, zrozumienia, wzajemnego szacunku, zaufania, głębokich więzi i sukcesów w życiu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie literackim!

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Świdniku ogłasza otwarty nabór dla kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych: niezawodowych, zawodowych i zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.