• Zapraszamy do OIK w Świdniku

  Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń
  81 467 00 77
  661 556 502
  781 651 711
 • Nasze motto

  "Rodziny zastępcze to zwykli ludzie,
  którzy na co dzień czynią niezwykłe rzeczy"
 • Nasze motto

  "Szczęśliwy człowiek wnosi światło tam gdzie panuje ciemność."
  Phil Bosmanse
 • 1
 • 2
 • 3

Oferta

Wiele osób zastanawiając się nad byciem rodziną zastępczą obawia się, że pozostanie sama z własnymi problemami. Rodzinom zastępczym pomagamy m.in.: w problemach wychowawczych, budowaniu więzi pomiędzy opiekunem a dziećmi, problemach organizacyjnych i prawnych.

 

Ośrodek oferuje:

 • opiekę koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej i specjalisty pracy z rodziną, którzy wspierają rodzinę zastępczą w pełnieniu jej funkcji (szczegóły w zakładce: Zadania)

 • pomoc psychologiczną - ukierunkowaną na pomoc rodzinie zastępczej w przezwyciężaniu trudności opiekuńczo-wychowawczych w kontekście sprawowania pieczy nad dziećmi przejawiającymi trudności w zachowaniu

 • pomoc pracownika socjalnego

 • pomoc prawną

Dodatkowo pracownicy Ośrodka organizują szkolenia, warsztaty, pogadanki, które mają być odpowiedzią na potrzeby i problemy, z jakimi borykają się już istniejące rodziny zastępcze.

Każde dziecko ma prawo do kontaktów z rodziną biologiczną. Ośrodek daje możliwość spotkań małoletnich z rodzicami na terenie Ośrodka. Pokoje, którymi dysponuje Ośrodek stwarzają atmosferę sprzyjającą podtrzymywaniu relacji rodziców biologicznych ze swoimi dziećmi.