Baza teleadresowa

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  ul. E. Orzeszkowej 4; tel: 81 751-54-32
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Kard. S. Wyszyńskiego 12; tel:81 468-69-00
 • Poradnia pedagogiczno-psychologiczna w Świdniku
  ul. C.K. Norwida 2A; tel: 81 751-52-36
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego w Świdniku (od 18 r.ż.)
  ul. Leśmiana 4; tel: 81 751-42-15
 • Centrum Medyczne SANUS w Lublinie
  ul. Magnoliowa 2; tel: 81 747-39-99
 • Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży w Lublinie
  ul. Radość 9/5A; tel: 607-337-338
 • Szpital neuropsychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
  ul. Abramowicka 2; tel. 81 728 63 67; 81 748 69 36
 • Ośrodek Psychiatrii Środowiskowej „Ex cordis”
  ul. Furmańska 2, Lublin; tel: 81 479-30-50, 609-470-890
 • Ośrodek Leczenia Uzależnień SP ZOZ
  ul. Karłowicza 1, Lublin; tel: 81 532-29-79
 • Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE”
  ul. Bernardyńska 5; tel: 81 534-38-87
 • Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień
  ul. Montażowa 16, Lublin; tel:81 745-10-10