• Zapraszamy do OIK w Świdniku

  Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń
  81 467 00 77
  661 556 502
  781 651 711
 • Nasze motto

  "Rodziny zastępcze to zwykli ludzie,
  którzy na co dzień czynią niezwykłe rzeczy"
 • Nasze motto

  "Szczęśliwy człowiek wnosi światło tam gdzie panuje ciemność."
  Phil Bosmanse
 • 1
 • 2
 • 3

Pracownicy

Anna Modrzejewska – Kierownik

Od 2008 roku pełni funkcję kierownika Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Świdniku. Absolwentka Wydziału Psychologii i Pedagogiki UMCS w Lublinie, ukończyła także podyplomowe studia z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Swoją wiedzę pogłębia na wielu warsztatach i szkoleniach oraz konferencjach mających na celu objęcie profesjonalną pomocą rodziny będące w stanie kryzysu. 

Godziny pracy:

poniedziałek – 7.00 - 15.00
wtorek – 7.00 - 15.00
środa – 11.00 - 19.00
czwartek – 7.00 - 15.00
piątek – 7.00 - 15.00


Beata Jeleńska – psycholog dziecięcy

Psycholog – specjalność kliniczna – Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie. Absolwentka podyplomowego szkolenia zawodowego z Terapii Rodzin organizowanego przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii. Obecnie podwyższa swoje kwalifikacje w rekomendowanym przez PTTBP Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej CBT w Warszawie.

W Ośrodku pracuje jako psycholog – zajmuje się diagnozą psychologiczną, poradnictwem, terapią dzieci i młodzieży oraz psychoedukacją.

Godziny pracy:

poniedziałek – 7.00 - 15.00
wtorek – 11.00 - 19.00
środa – 11.00 - 19.00
czwartek – 7.00 - 13.00


Anna Wiechnik – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, specjalista pracy z rodziną

Psycholog – Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie. Absolwentka Pedagogicznych Studiów Kwalifikacyjnych na UMSC-sie w Lublinie.

Służy pomocą i wsparciem rodzinom zastępczym i wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej w procesie usamodzielnienia.

Godziny pracy:

poniedziałek – 7.00 - 13.00
wtorek – 9.00 - 19.00
środa – 11.00 - 19.00
czwartek – 7.00 - 15.00


Sylwia Zagórska – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, specjalista pracy z rodziną

Absolwentka Pedagogiki Pracy Socjalnej o specjalizacji - praca z rodziną i Pedagogiki Ogólnej na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie.

Służy pomocą i wsparciem rodzinom zastępczym i wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej w procesie usamodzielnienia.

Godziny pracy:

poniedziałek – 7.00 - 15.00
wtorek – 7.00 - 15.00
środa – 11.00 - 19.00
czwartek – 7.00 - 15.00
piątek – 11.00 - 19.00


Jadwiga Luterek – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, specjalista pracy z rodziną

Absolwentka Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, kierunek praca socjalna.

Służy pomocą i wsparciem rodzinom zastępczym i wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej w procesie usamodzielnienia.

Godziny pracy:

poniedziałek – 11.00 - 19.00
wtorek – 7.00 - 15.00
środa – 7.00 - 15.00
czwartek – 11.00 - 19.00
piątek – 11.00 - 19.00Monika Gdula – psycholog, pracownik socjalny

Psycholog – Wydział Nauk Społecznych KUL JPII. Absolwentka Szkoły Trenerów działającej przy Stowarzyszeniu Natanaelum przygotowującej do ubiegania się o tytuł trenera PTP. Absolwentka  Podyplomowych Studiów Przygotowania Pedagogicznego.

W Ośrodku zajmuje się interwencją kryzysową, prowadzi poradnictwo psychologiczne, wspiera rodziny  znajdujące się w kryzysie. Prowadzi także warsztaty psychoprofilaktyczne i rozwojowe oraz szkolenia z  zakresu kompetencji miękkich, pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy.

Godziny pracy:

poniedziałek – 11.00 - 19.00
wtorek – 11.00 - 19.00
środa – 7.00 - 15.00
czwartek – 7.00 - 15.00
piątek – 7.00 - 15.00


Anna Matejczuk – terapeuta

Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, mgr filozofii. Ukończyła czteroletni kurs Psychoterapii organizowany przez Oddział leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. Dr J. Babińskiego w Krakowie. Swoją wiedzę pogłębia uczestnicząc w warsztatach, konferencjach i stażach dotyczących psychoterapii i pomocy osobom znajdującym się w kryzysie.

W Ośrodku Interwencji Kryzysowej pracuje od 2008 roku prowadząc terapię indywidualną i grupową. Zajmuje się również terapią krótkoterminową w sytuacjach trudnych, traumatycznych przeżyć.

Godziny pracy:

wtorek – 9.00 - 17.00
środa – 7.00 - 15.00
czwartek – 11.00 - 19.00
piątek – 7.00 - 13.00


Aneta Misiak – pedagog

Absolwentka studiów  pedagogicznych - pedagog specjalny resocjalizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej w W-wie, posiada certyfikat studiów  socjoterapeuty oraz certyfikat terapii behawioralno-poznawczej, ukończyła trening interpersonalny z elementami treningu intrapsychicznego oraz wiele kursów np. z zakresu interwencji kryzysowej, pracy z grupą, trening radzenia sobie ze złością, systemowa profilaktyka uzależnień i wiele innych. Posiada 14- letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz prowadzenia warsztatów z rodzicami.

W Ośrodku Interwencji Kryzysowej zajmuje się m.in. prowadzeniem terapii pedagogicznej i prowadzeniem działalności diagnostyczno-konsultacyjne. Prowadzi szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych.

 

 

 Godziny pracy:


wtorek – 11.00 - 19.00
środa – 9.00 - 17.00


Izabela Jakimińska - Konaszczuk – prawnik

Zajmuje się poradami w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego.