Akty Prawne

Przydatne informacje dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie można znaleźć między innymi na stronie MInisterstwa Sprawiedliwości oraz Fundacji Dzieci Niczyje. Poniżej znajdują się linki w/w stron:

 

https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/osoby-dotkniete-przemoca-w-rodzinie/materialy-informacyjne/informator-dla-osob-dotknietych-przemoca-w-rodzinie/

https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/osoby-dotkniete-przemoca-w-rodzinie/materialy-informacyjne/karta-praw-osoby-dotknietej-przemoca-w-rodzinie-/

 http://fdn.pl/przemoc-w-rodzinie

 

Ośrodek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności: 

 

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj.Dz.U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362)

2. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. nr 180, poz 1493)

3. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. nr.111, poz 535)

4. Przepisów wykonawczych do obowiązujących ustaw

5. Uchwały nr. XII/72/07 Rady Powiatu w Świdniku z dnia 27 listopada 2007 r.

6. Statusu Ośrodka w Świdniku

7. Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Świdniku

 


Czego szukasz ?

Porady Prawne

Naszym klientom oferujemy pomoc prawną, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego. 

 

Zapisy osobiście lub pod numerem telefonu:
781651711