Pomoc Psychologiczna

Pomocy psychologicznej udzielają psycholodzy i terapeuci w siedzibie Ośrodka, a w razie potrzeby także w miejscu zamieszkania klienta. Spotkania w siedzibie Ośrodka odbywają się w specjalnie przygotowanych pokojach, zapewniających komfort i bezpieczeństwo naszym klientom.

 

W ramach pomocy psychologicznej oferujemy:

 

Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy RODZINA

 

Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy jest jednym z interdyscyplinarnych działań prowadzonych na rzecz rodziny dotkniętej problemem przemocy. Spotkania odbywają się w grupie zamkniętej, prowadzonej przez dwóch wykwalifikowanych specjalistów.

 

Program realizuje dwa podstawowe cele:

  • wzbudzanie motywacji do zmiany zachowania, które jest niszczące dla innych osób i w konsekwencji dla samego sprawcy

  • dokonanie zmian w obszarze zachowań i przekonań związanych ze stosowaniem przemocy i jej zakończenie

 

W programie mogą brać udział osoby:

  • które są zobowiązane przez sąd

  • u których wdrożono procedurę Niebieskiej Karty

  • wyrażające dobrowolną chęć wzięcia udziału w programie

  • dla których program jest uzupełnieniem podstawowej terapii uzależnienia od alkoholu lub narkotyków.

     

Poradnictwo psychologiczne

 

Poradnictwo psychologiczne jest formą pomocy psychologicznej skierowanej do osób przeżywających kryzysy emocjonalne, egzystencjalne; doświadczających trudności adaptacyjnych w codziennym życiu. Obejmuje kilka spotkań koncentrujących się na określeniu problemu, a następnie poszukiwaniu sposobów jego rozwiązania.

 

Terapia indywidualna

 

To spotkania psychoterapeuty z Klientem w atmosferze autentyczności i bezpieczeństwa. Terapia indywidualna stanowi relację wynikającą z niecodziennej możliwości pokazania własnego wnętrza takiego, jakim jest naprawdę, bez masek, udawania czy tłumienia emocji. Daje ona możliwość prawdziwego poznania siebie, zmierzenia się z zaburzeniami, lękami, trudnościami i niedomaganiami, które dezorganizują nasze życie. Psychoterapia stacjonarna pozwala poprzez żywy kontakt oraz szczerą rozmowę skonfrontować się z własnymi myślami i uczuciami, pogłębiając samoświadomość oraz samoakceptację, które są drogą do uzyskania wewnętrznego spokoju i harmonii.

 

Terapia małżeńska

 

Terapia par to wsparcie w zrozumieniu wzajemnych potrzeb. Wiążąc się z drugim człowiekiem, wiążemy się przede wszystkim z charakterem, co często rodzi problemy we wspólnym życiu (konflikty, przemoc). Aby uzdrowić relacje z partnerem i pogłębić komunikację w związku proponujemy Państwu sesje terapeutyczne pod okiem profesjonalnego psychoterapeuty. Spotkania takie umożliwiają lepsze zrozumienie wzajemnych potrzeb, emocji oraz pomagają wypracować kompromisy, co przekłada się na zacieśnienie i ocieplenie relacji. Terapia par / terapia małżeńska jest swoistego rodzaju wglądem oczyszczającym relację i usprawniającym komunikację.

 

Systemowa psychoterapia par i rodzin

 

Polega na pracy z członkami rodziny. Zakłada ona, że sposób funkcjonowania osoby, przeżywane przez nią problemy, należy widzieć w szerokim kontekście układu rodzinnego, w jakim żyje. Zachowania każdego członka rodziny wpływają na odczucia i zachowania innych osób. Problemy wychowawcze, szkolne, objawy psychosomatyczne itp. mogą być sygnałami, że wsparcia terapeutycznego potrzebuje cały system rodzinny. Pomoc psychoterapeuty polega na pracy z rodziną nad zrozumieniem procesów emocjonalnych w rodzinie i poprawą relacji między poszczególnymi jej członkami.

 

Psychoterapia dzieci i młodzieży

 

Psychoterapia dziecka rozpoczyna się od spotkania konsultacyjnego dzięki któremu psycholog/psychoterapeuta poznaje trudności dziecka i wybiera odpowiednią formę pomocy dziecku. Pierwsza konsultacja, która odbywa się z samymi rodzicami bez dziecka, przeznaczona jest na rozmowę dotyczącą dziecka, jego trudności, ograniczeń i sposobu funkcjonowania. Następne spotkanie, już z udziałem dziecka, służy poznaniu i pogłębieniu diagnozy.

Psychoterapia rozpoczyna się od ustalenia celu i planu pracy z dzieckiem. Zależnie od wieku dziecka psychoterapia może przyjmować formę rozmowy lub zabawy. Zwykle do uzyskania poprawy w funkcjonowaniu dziecka lub nastolatka wymagana jest pomoc rodzica. Aby wspomóc dziecko w zmianie zachowania, rodzic w porozumieniu z psychologiem, między spotkaniami, wprowadza zmiany w otoczeniu dziecka.

 

Czego szukasz ?

Porady Prawne

Naszym klientom oferujemy pomoc prawną, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego. 

 

Zapisy osobiście lub pod numerem telefonu:
781651711