Pomoc Pedagogiczna

Pedagog świadczy profesjonalną pomoc dziecku i rodzinie poprzez:

  • prowadzenie doradztwa pedagogicznego dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli w zakresie zwiększania efektywności oddziaływań wychowawczych,

  • wspieranie rodziny w zakresie profilaktyki zaburzeń rozwojowych i trudności dydaktyczno-wychowawczych,

  • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania umiejętności rozwiązywania konfliktów i problemów,

  • terapię zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych,

  • pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron ucznia ,

  • wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny,

  • wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły.

Czego szukasz ?

Porady Prawne

Naszym klientom oferujemy pomoc prawną, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego. 

 

Zapisy osobiście lub pod numerem telefonu:
781651711