Oferta

Oferta Ośrodka skierowana jest do mieszkańców Powiatu Świdnickiego.

 

Zasady udzielania pomocy w Ośrodku:


Pomoc jest bezpłatna i niezależna od dochodu

Nie są wymagane skierowania

W uzasadnionych sytuacjach pomoc udzielana jest bez ujawniania tożsamości klienta

Odmowa udzielenia pomocy następuje w przypadku: stanu nietrzeźwości osoby, odurzenia narkotykowego, agresywnego zachowania, potencjalnego konfliktu interesu z innymi klientami

W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego

 

 

W ramach działalności Ośrodka pomoc udzielana jest w następujących formach:

 

  • pomoc psychologiczna

  • pomoc pedagogiczna

  • pomoc prawna

  • pomoc socjalna

  • grupy wsparcia

  • szkolenia

  • hostel

 

Każde nasze działanie dostosowane jest do potrzeb i możliwości naszych klientów.

 

Czego szukasz ?

Porady Prawne

Naszym klientom oferujemy pomoc prawną, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego. 

 

Zapisy osobiście lub pod numerem telefonu:
781651711