Aktualności


 

 

 

 

Arte- MY
Ogłaszamy nabór dzieci w wieku 7-11 do grupy rozwojowej.

Cykl Arte – MY został przygotowany z myślą o dzieciach, by pomóc im lepiej zrozumieć siebie i innych. Poznać siebie, własne ciało, umysł i stany emocjonalne. Spotkania będą okazją dla dzieci, by nawiązać nowe znajomości, sprawdzić się w nowych warunkach i bliżej przyjrzeć sobie.
Arte - My to cykl 8 spotkań.

Spotkania są bezpłatne
Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki o godzinie 17.oo w siedzibie Ośrodka przy ul. Kolejowej 5.
Zaczynamy 23 kwietnia 2018r.

 

OBOWIĄZUJĄ ZAPISY: 781 651 711
Osoba odpowiedzialna: Monika Gdula

 

 


 

 

Pełnych radości, nadziei i błogosławieństwa

Świąt Wielkiej Nocy

spędzonych w atmosferze miłości i pokoju
oraz wszelkiej pomyślności w życiu
zawodowym i prywatnym

życzy kierownik i pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Świdniku

 

 


 

II POWIATOWY BAL KARNAWAŁOWY

 

Mamy przyjemność poinformować, że dnia 22 stycznia 2018 roku odbył się

II Powiatowy Bal Karnawałowy

dla podopiecznych naszego Ośrodka.

W zabawie uczestniczyło około 40 dzieci. Najmłodsi bawili się pod opieką pracowników OIK, brali udział w konkursach i zawodach sportowych.

Na zakończenie każde dziecko obdarowane zostało słodkim upominkiem.

W tym miejscu serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy przez cały grudzień przynosili słodkości dla dzieci.

 

Fotorelacja z tego wydarzenia znajduje się na Facebook.

 

 


 

 


Relacja z wizyty na Cyprze.

W dniach 20-24 listopada 2017 r. pracownice Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Świdniku – Monika Gdula i Anna Wiechnik uczestniczyły w mobilności zagranicznej w stolicy Cypru - Nikozji w ramach projektu „Nowe wyzwania – europejskie doświadczenia”. Projekt był współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Wyjazd zorganizowała Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie.
Celem głów­nym pro­jektu był wzrost kom­pe­ten­cji zawo­do­wych i klu­czo­wych w zakre­sie jako­ści stan­dardu two­rze­nia i wdra­ża­nia poli­tyk publicz­nych w obsza­rach zatrud­nie­nia, roz­woju przedsiębior­czo­ści, inte­gra­cji spo­łecz­nej i edu­ka­cji.
W ramach mobilności uczestniczki odwiedziły podczas wizyt studyjnych m.in. Departament usług socjalnych, Centrum redukcji szkód "Stohos”, Centrum Leczenia Uzależnień "Gefyra",Centrum poradnictwa dla nastolatków i rodziny, Jednostkę Rehabilitacji w Nikozji, Cypryjskią Radę Przeciwnarkotykową, Radę Młodzieży Cypru i Centrum interwencji kryzysowej, a także placówki opiekuńczo- wychowawcze i ośrodek adopcyjny. Udział w projekcie umożliwił wymianę doświadczeń, nawiązanie nowych relacji zawodowych i poznanie specyfiki  funkcjonowania pomocy społecznej na Cyprze.


Nawiązałyśmy nowe znajomości, wymieniłyśmy doświadczenia z innymi uczestniczkami projektu. Poznałyśmy zasady pracy systemu pomocy społecznej na Cyprze. Mogłyśmy go porównać do Polskich standardów. Wniosek – w Polsce nie mamy się czego wstydzić. Mamy doświadczoną i dobrze wykształconą kadrę. Pracujemy w podobny sposób – pomagamy nie tylko osobie potrzebującej, ale wspieramy cały system rodzinny. Wiadomo, problem wszędzie stanowią finanse. Tu także mogłyśmy zdobyć informacje, z jakich źródeł finansowania korzystają cypryjskie instytucje i fundacje. Wyjazd był niezwykłym doświadczeniem. - wspomina Monika Gdula, psycholog i pracownik socjalny Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Świdniku.


Wyjazd pozwolił nam też na otwarcie się i pokonanie własnych barier i lęków. Był doskonałą okazją do pogłębienia dotychczasowej wiedzy i umiejętności w zakresie posługiwania się językiem obcym. Dał nam okazję do wzmocnienia wiary we własne możliwości i zwiększenia poczucia pewności siebie zarówno na stopie zawodowej jak i prywatnej. Będziemy miło wspominać ten czas.- dodaje Anna Wiechnik – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Świdniku.

 


 

Dnia 12 października rozpoczęliśmy realizację

programu profilaktycznego "Rodzina w kolorach emocji" w Przedszkolu nr 6 w Świdniku.

W ramach programu odbędą się zajęcia we wszystkich grupach przedszkolnych, warsztaty dla rodziców oraz szkolenie dla nauczycieli.

Terminy spotkań:
12 października 9.00-10.30 spotkania w grupach przedszkolnych
17 października 12.00-13.30 spotkania w grupach przedszkolnych
17 października 16.30-18.30 szkolenie dla nauczycieli
19 października 16.30-18.30 warsztaty dla rodziców

Serdecznie zapraszamy chętnych rodziców do udziału w warsztatach. Zapisy u nauczycieli.

 

Zdjęcia ze spotkań można obejrzeń na naszym profilu 

https://www.facebook.com/pg/osrodekinterwencji.kryzysowejswidnik/photos/?tab=album&album_id=1465299370226517

 


 

Z okazji

Międzynarodowego Dnia Rodziny

życzymy wszystkim rodzinom miłości, zrozumienia,

wzajemnego szacunku, zaufania, głębokich więzi i sukcesów w życiu.

Aby czas spędzony z rodziną był wypełniony radością i pokojem.

Kierownik i pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Świdniku.

 

 

Uprzejmie informujemy, iż w ramach obchodów akcji "Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw" Prokuratura Rejonowa w Świdniku w dniach od 20 lutego - 24 lutego 2017 roku zorganizuje dyżury, podczas których w godzinach od 9.00 do 12.00 w siedzibie Prokuratury udzielać będą porad prawnych prokuratorzy:

  • dnia 20 lutego - asesor Bartosz Latusek, pok. nr 2
  • dnia 21 lutego - prok. Tomasz Pietrzyk, pok. nr 13
  • dnia 22 lutego - prok. Marcin Siwiec, pok. nr 3
  • dnia 23 lutego - prok. Marcin Szczepanowski, pok. nr 12
  • dnia 24 lutego - prok. Łukasz Zygmunt, pok. nr 4

oraz telefonicznie pod nr 081 - 469-84-50.

_______________________________________________________________________________________________

Dnia 17 lutego odbył się Powiatowy Bal Karnawałowy.
Podczas balu rozdano dzieciom upominki zgromadzone podczas zbiórki organizowanej przez Ośrodek.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do naszej akcji.

Dziękujemy również współorganizatorom:

  • Powiat Świdnicki w Świdniku
  • ZS nr 1 im. C.K Norwida.

Zabawę uświetnili animatorzy z Centrum Szkoleń i Animacji.

Fotorelacja z tego wydarzenia znajduje się na stronie w dziale Galeria oraz na Facebooku.

_______________________________________________________________________________________________

Informujemy, iż dnia 17 lutego 2017 roku odbędzie się Powiatowy Bal Karnawałowy dla podopiecznych naszego Ośrodka. W czasie zabawy dzieciom rozdane zostaną prezenty zgromadzone podczas zbiórki przeprowadzonej przez Ośrodek.

Bal zorganizowany został we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Świdniku, Zespołem Szkół Nr 1 im. C.K. Norwida w Świdniku, Centrum Integracji Społecznej POSTIS w Świdniku.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA OKAZANĄ POMOC I WSPARCIE WSZYSTKIM,
KTÓRZY PRZYŁĄCZYLI SIĘ DO NASZEJ AKCJI !!!

_______________________________________________________________________________________________

Do 9 grudnia 2016 r. można było składać prace plastyczne na konkurs "Rodzina w kolorach emocji". Wpłynęło 15 prac. Serdecznie dziękujemy nauczycielom i dzieciom za udział w konkursie.

Dnia 19 grudnia 2016 r. w sali kameralnej MOK w Świdniku odbędzie się uroczyste zakończenie projektu, ogłoszenie wyników konkursu oraz przyznanie nagród laureatom i uczestnikom konkursu.

Prace konkursowe oraz fotorelacje ze spotkań w ramach projektu można obejrzeć na naszym profilu https://www.facebook.com/osrodekinterwencji.kryzysowejswidnik/

_______________________________________________________________________________________________

Zbiórka prezentów dla dzieci na Mikołaja

_______________________________________________________________________________________________

Dnia 8 listopada 2016 r. o godzinie 8.30 odbył się Marsz "Białej Wstążki" - przeciwko przemocy. Organizatorkami akcji były Ewa Bartnik i Barbara Dyś z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku. Marsz zakończył się w MOK, gdzie można było skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Jednocześnie w MOK odbył się koncert słowno- muzyczny w wykonaniu Piotra Nagiela "Dopóki masz wybór" w ramach akcji Listopad Miesiącem Profilaktyki zorganizowany przez MCP. (Fotorelacja)

_______________________________________________________________________________________________W ramach projektu "Rodzina w kolorach emocji" 21 października odbyły się zajęcia z dziećmi z Przedszkola w Piaskach. (Fotorelacja)

_______________________________________________________________________________________________

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z zajęć z dziećmi z Oddziałów Przedszkolnych w Rybczewicach w ramach projektu "Rodzina w kolorach emocji" (Fotorelacja w dziale GALERIA

_______________________________________________________________________________________________

Informujemy, iż do projektu "Rodzina w kolorach emocji" zakwalifikowano cztery przedszkola z Powiatu Świdnickiego:


Miejsko - Gminne Przedszkole w Piaskach
Oddziały Przedszkolne przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach
Przedszkole Integracyjne nr 5 w Świdniku
Przedszkole nr 4 w Świdniku.

Realizacja zadań w w/w placówkach odbywać się będzie w miesiącach od września do grudnia 2016 r.

Działania w ramach projektu:

Rodzina w kolorach emocji” - warsztaty dla nauczycieli

3-godzinne warsztaty dla nauczycieli dotyczące pomocy dzieciom w rozpoznawaniu, interpretowaniu i radzeniu sobie z trudnymi emocjami

Rodzina w kolorach emocji” - zajęcia grupowe dla wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola

Pogadanka, rozmowy, zabawy z dziećmi dotyczące rodzajów emocji i ich wpływu na życie rodzinne

Rodzina w kolorach emocji” - warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola

3-godzinne warsztaty dla rodziców na terenie przedszkola dotyczące zrozumienia własnych emocji i zrozumienia własnych działań podejmowanych pod wpływem emocji

Konsultacje indywidualne dla rodziców i nauczycieli

indywidualne spotkania ze specjalistami OIK na terenie przedszkola

Rodzina w kolorach emocji” - konkurs plastyczny dla chętnych grup przedszkolnych

_______________________________________________________________________________________________

Z przyjemnością informujemy, że otrzymaliśmy dotację w ramach Programu Osłonowego

"Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2016"

na realizację projektu

RODZINA W KOLORACH EMOCJI.

Wsparciem objęte zostaną wybrane przedszkola z terenu Powiatu Świdnickiego.

Termin realizacji projektu to czerwiec - grudzień 2016 r.

_______________________________________________________________________________________________

Spotkania psychoedukacyjne dla osób doświadczających bądź zagrożonych występowaniem przemocy domowej

W ramach projektu zaplanowano spotkanie z policjantem, prawnikiem, terapeutą i psychologiem.

Terminy spotkań: 21, 26 lipca 2016 r. godzina 16.00.

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby !

_______________________________________________________________________________________________

Grupa dla osób w kryzysie.

Zapraszamy od marca 2016, w każdy czwartek od 17.00 do 19.00.

 Prowadzenie Anna Matejczuk, Małgorzata Bogdanowicz 

_______________________________________________________________________________________________

W związku z obchodzonym corocznie Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świdniku zaprasza na warsztat
pt. „Jak pracować z osobą przeżywającą kryzys?”. Spotkanie będzie okazją do bliższego poznania specyfiki kryzysu, reakcji osoby na sytuację kryzysową oraz możliwych form wsparcia osoby przeżywającej trudną sytuację życiową.

Zapraszamy do zapisów na poniższe terminy spotkań:

22.02.2016 r. w godzinach 10-13

23.02.2016 r. w godzinach 10-13

25.02.2016 r. w godzinach 11-14

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku dużego zainteresowania istnieje możliwość ustalenia dodatkowego terminu warsztatów.

Czego szukasz ?

Porady Prawne

Naszym klientom oferujemy pomoc prawną, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego. 

 

Zapisy osobiście lub pod numerem telefonu:
781651711